Nekonečné hierarchie Bohů Stvořitelů - 1. díl - Úvod

16. 08. 2019 10:13:32
V sérii dvou článku chci dotáhnout do konce myšlenku, že svět nemohl vzniknout jen tak sám od sebe, ale musel být stvořen Bohem Stvořitelem.

Úvod

Kniha Genesis a židovská a křesťanská víra

Dle knihy Genesis svět stvořil Bůh. Genesis je první díl židovské i křesťanské Bible. Pro většinu židů (tj. lidí věřící v Boha dle židovského náboženství) a pro většinu křesťanů je Bible svatá kniha a jako takovou ji nezpochybňují. Někteří věřící berou Bibli (téměř) doslova, jiní ji však berou jen jako zjednodušený popis toho, co se stalo. Důležité pro ně však vždy je, že svět stvořil Bůh.

Někteří věřící v Boha věří, nejen proto, že to stojí v Bibli, ale též proto, že nějakým způsobem poznali, že Bůh existuje. Měl jsem dobrého technicky i humanitně dosti vzdělaného a inteligentního známého, nebyl to žádný Jehovův svědek, který na můj dotaz, zda v křesťanského Boha věří, odpověděl, že u něj nejde o víru, protože ví, že Bůh existuje. Nerozebírali jsme, jak to ví. Chápu a akceptuji, že takovéto věci se těžko někomu jinému (stručně) vysvětlují.

Ateisti a agnostici

V celém tomto článku pod Biblí rozumím křesťanskou Bibli (Starý a Nový zákon) a Židovskou Bibli. Obě knihy mají Genesis jako svoji část. Předesílám, že zjednodušuji a slova věřící a ateista definuji jen dle toho, zda někdo věří, že Bůh stvořil svět, tak jak je to - doslova nebo obrazně - popsáno v knize Genesis. Vím, že existují jiné svaté knihy. Těch je však hodně a dosti se liší. Mé zjednodušení mi umožňuje se přesně a jasně vyjadřovat, aniž bych se musel zabývat například tím, že věřící dle jedné víry může být nevěřící (pohan) dle víry jiné. Dokonce i v rámci křesťanství existují rozdíly, v co která křesťanská církev věří a též velké individuální rozdíly mezi jejími členy. Měl jsem kdysi v jednom výzkumáku v Nizozemsku kolegu matematika. Sdíleli jsme spolu pracovnu, takže jsme se občas dostali i do velmi osobních diskusí. Když mi sdělil, že je věřící kalvinista a je členem Nederlandse Hervormde Kerk, tak jsem se ho jako bývalý katolík zeptal, zda věří na panenství a neposkvrněné početí Panny Marie. Jeho odpověď byla stručná a jasná: "Toto nepovažuji za důležité." S tím jsem souhlasil.

Nevěřící (tj. skalní ateisti a agnostici) Genesis a celý Starý zákon považují pouze za sbírku židovských bájí a pověstí a neberou ji jako přesný popis toho, co se kdysi stalo. Mnozí z nich, včetně mne, však uznávají, že ve Starém zákoně je spousta moudrostí, kterými je dobré se řídit.

  • Slova ateista je běžně používáno ve dvou významech:
  • 1. Ateista je člověk, který nevěří v Boha, t.j. opak teisty. Může však jeho existenci připouštět. Takový člověk je vlastně agnostik.
  • 2. Ateista je člověk, který v Boha nevěří a jeho existenci zcela vylučuje. Takové lidi pro odlišení nazývám skalními ateisty, někdo je nazývá ryzími ateisty.
    Skalní ateista je vlastně také druh věřících, věří pouze ve hmotu a energii. Dle mne existenci Boha nelze dokázat, ale ani vyloučit. Tudíž být agnostik je dle mne jediné obhájitelné racionální stanovisko. Domnívám se, že i někteří v principu věřící jsou občas agnostiky, protože o existenci Boha někdy pochybují.

Osobně jsem agnostik, tj. v Boha dle z žádného náboženství nevěřím, avšak jej ani nevylučuji. I když by mne jeho existence, tak jak je popisovaná ve svatých knihách, velmi překvapila. Jsem tolerantní agnostik. Dle mne si každý může věřit v co chce, pokud na základě své víry nikomu neškodí.

Filosofické "důkazy" existence Boha Stvořitele

Věřící tedy věří v Boha Stvořitele, protože to stojí v jejich svaté knize Bibli nebo proto, že i nějak jinak poznali, že Bůh existuje. Existují však též filosofické "důkazy" toho, že svět stvořil Bůh. Všechny tyto důkazy jsou však vlastně důkazem kruhem. Například vycházejí z toho, že svět kdysi nebyl, a jelikož vznikl, tak jej někdo musel stvořit a toho někoho pak nazývají Bohem Stvořitelem. Kruh je tady v tom, že předpokládají, že svět někdo musel stvořit a pak to dokážou. Tento "důkaz" má mnoho verzí, například, že vše musí mít příčinu. Tudíž i vznik světa musí mít svou příčinu a Bůh Stvořitel je zde ta příčina.

Současná kosmologie

Na základě doložených vědeckých výzkumů věřím v teorii velkého třesku. Slovo věřit zde není přesné slovo, protože to s jistou nejistotou nepřesně vím. Též věřím v evoluci, i když tato ještě nebyla dopodrobna dokázána a ani nikdy nebude dokázána. Chybějící články v teorii evoluce asi vždy zůstanou. Vědecké teorie nejsou nikdy absolutně pravdivé a definitivní. Na rozdíl od vycházení ze svatých knih však jsou založeny na pozorování (na zkušenosti) a na racionálním myšlení, podepřené největší a nejjistějším stavebním kamenem (exaktních) věd matematikou. Věda se, na rozdíl od svatých knih s neměnnými dogmaty, neustále vyvíjí. Opravuje dřívější omyly a nepřesnosti. I když nevyhnutelně zavádí stále nové omyly a nepřesnosti, snad však stále v menší míře.

Domnívám se, že neexistuje jen náš vesmír, který začal velkým třeskem, ale že existuje mnoho paralelních vesmírů (paralelních světů). Tedy, že existuje jakýsi hyper-vesmír, který se skládá z mnoha vesmírů. Pomocí tohoto hyper-vesmíru je možno též vysvětlit, co bylo před velkým třeskem, při kterém vznikl náš vesmír, a jak se hmota a energie (což je vlastně totéž) do našeho vesmíru dostaly. Například takto: před velkým třeskem existoval již náš hyper-vesmír a hmota a energie se z něj dostaly do našeho vznikajícího vesmíru. To se však nestalo tak, že by nějaké částice, atomy, molekuly atd. z hyper-vesmíru do našeho vesmíru přešly, ale z hyper-vesmíru se uvolnila jakási prahmota/praenergie. Dle současné kosmologie, viz Wikipedie: "raný vesmír byl homogenní a izotropně vyplněný vysokou energetickou hustotou".

Osobně si též myslím, toto přesahuje rámec současné kosmologie, zdá se mi to však být logické, že existuje nekonečná hierarchie hyper-vesmírů. Např. náš hyper-vesmír je částí jakéhosi hyper-hyper-vesmíru, který se skládá z mnoha hyper-vesmírů, které se skládají z mnoha vesmírů. Atd., tj. existují hyper-hyper-...-vesmíry. Myslím si, že stejně jako náš vesmír není věčný (kdysi vznikl a jednou zanikne), tak ani hyper-hyper-...-vesmíry nejsou věčné. Vše se přetváří a nejen hmota a energie, ale i přírodní zákony.

Je dost dobře možné, že v některých paralelních vesmírech platí jiné fyzikální zákony než v našem vesmíru. Dokonce i v našem vlastním vesmíru možná může dojít nějakému fázovému přechodu a změně jeho dalšího vývoje, viz [1] níže mezi odkazy a souvisejícími články.

Pochopitelně, úvahy o paralelních vesmírech a hyper-vesmíru a hyper-hyper-...-vesmírech jsou pouze spekulace. Dává to však ucelený pohled na v hrubých rysech existenci všeho.

Někteří lidé říkají, že Bůh je pro ně příroda, příroda v tom nejširším slova smyslu. Tak to vidím též já. Pod přírodou však nechápu jen měnící se fyzickou část přírody a společnosti, ale též zvolna se měnící zákony, kterými se tato příroda řídí. Tyto dvě věci od sebe nejde oddělit.

Pokračování najdete v příštím článku

Tento článek obsahuje jen úvod k tématu nekonečné hierarchie Bohů Stvořitelů. Časem zde publikuji pokračování tohoto článku, ve kterém tyto nekonečné hierarchie Bohů Stvořitelů popíši.

Odkazy a související články

Starý zákon, Online Bible, překlad 21. století
Biblenet.cz Genesis
Genesis Wikipedie
Paralelní světy (vesmíry), Wikipedie
Velký třesk, Wikipedie

[1] Jiří Podolský: Kosmos jako celek - co o něm dnes víme?

Obrázek v článku a u perexu

Děkuji kolegu blogerovi Janu Řeháčovi, že mi (v diskusi pod jeho článkem) povolil použít obrázek, který umístil v článku Cesta do hlubin fraktálovy duše IX.

Autor: Jaroslav Chudáček | pátek 16.8.2019 10:13 | karma článku: 20.33 | přečteno: 396x

Další články blogera

Jaroslav Chudáček

Americké námořnictvo přiznalo existenci UFO's

Médii včera proběhla zajímavá zpráva, která sice nejasnosti o UFO ́s a ufounech nijak nevyřešila, ale snad odstraní tabu, které se tohoto tématu týká.

19.9.2019 v 10:22 | Karma článku: 15.39 | Přečteno: 546 | Diskuse

Jaroslav Chudáček

Blesková zpráva - k brexitu bez dohody asi nedojde

Dnes se v Dolní komoře britského parlamentu jedná o návrhu zákona, který britské vládě zakáže provést tzv. tvrdý Brexit, t.j. brexit bez dohody. Zdá se, že zákon bude v Dolní komoře schválen.

4.9.2019 v 20:43 | Karma článku: 19.91 | Přečteno: 372 | Diskuse

Jaroslav Chudáček

Skandální chování Donalda Trumpa k Dánsku

Donald Trump je mírně řečeno kontroverzní politik. Má své příznivce i odpůrce. Dle mne má dobré i špatné stránky. Jeho chování se dle mne však stále jen zhoršuje.

21.8.2019 v 13:55 | Karma článku: 23.61 | Přečteno: 634 | Diskuse

Jaroslav Chudáček

Breaking News - Plavba svaté Gréty

Podávám zaručené a na webu dobře ověřitelné nejnovější zprávy z plavby Gréty Thunbergové do New Yorku.

19.8.2019 v 15:53 | Karma článku: 33.36 | Přečteno: 1726 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Jaroslav Chudáček

Americké námořnictvo přiznalo existenci UFO's

Médii včera proběhla zajímavá zpráva, která sice nejasnosti o UFO ́s a ufounech nijak nevyřešila, ale snad odstraní tabu, které se tohoto tématu týká.

19.9.2019 v 10:22 | Karma článku: 15.39 | Přečteno: 542 | Diskuse

Dana Tenzler

Proč padají kroupy spíš přes den a ne v noci?

Zamysleli jste se někdy nad tím, že kroupy padají většinou jen ve dne a téměř nikdy v noci? Jak je to možné? (délka blogu 5 min.)

19.9.2019 v 8:00 | Karma článku: 21.43 | Přečteno: 345 | Diskuse

Jan Fikáček

Nevědecké pohádky moderní vědy I - nekonečno

Fyzika se dostává extrémně daleko od našeho přirozeného světa, a tím se ocitá v oblasti záhad, které je hodně těžké pochopit. Nejednou si s nimi neporadí i ti největší géniové. Pak je ale velmi důležité vyloučit prosté chyby.

16.9.2019 v 9:07 | Karma článku: 37.24 | Přečteno: 1604 | Diskuse

Dana Tenzler

Co si počít, když jste zapomněli, kde máte svou atomovou bombu?

“Kam jsem to jenom dal(a)?” je velice napínavá otázka. O to napínavější, když je ztraceným předmětem... atomová bomba. (délka blogu 10 min.)

16.9.2019 v 8:00 | Karma článku: 25.42 | Přečteno: 681 | Diskuse

Zdenek Slanina

Fraška na UPOL připomíná, že ochrana akademických whistleblowerů u nás neexistuje záměrně

Univerzita v Olomouci není jen jednou další institucí, kde se provalila hniloba akademických nepřístojností. Stejně jako jinde se tam ani neřešila ochrana akademických whistleblowerů, neb nebyla žádoucí. Naopak nežádoucí byli oni.

15.9.2019 v 15:33 | Karma článku: 30.42 | Přečteno: 5030 |
Počet článků 205 Celková karma 23.78 Průměrná čtenost 1169

Matematik, logik a informatik. Vystudoval na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy university v Praze (RNDr. a CSc.). Od roku 1977 žije v Nizozemsku. Zde pracoval ve výzkumu, jako docent informatiky na univerzitě a v softwarovém průmyslu.
Agnostik. Levicový liberál - liberál se sociálním cítěním v původním slova smyslu, tj. ne neomarxista, kam bohužel mnozí levicoví liberálové v posledních letech sklouzli.
Má rád hudbu, literaturu, filosofii, historii, vědu a sport. Mluví šesti jazyky a rád cestoval. Rád čte i píše.
Od listopadu 2012 starobní důchodce, který si - přiměřeně svému věku :-) - užívá života a dělá věci, na které dříve neměl dostatek času.
 

Locations of visitors to this page

 

Pokud chcete vidět seznam rubrik a další informace, tak níže klikněte na "+ více".

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Oblíbené články

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz